Monday, 17 February 2020
Målsetting

 

Målsetting

Å kunne gi et  godt og bredt tilbud men samtidig med spisskompetanse på bla Atrose, Astma, Balanse, Barn , Bekkenplager, helsebevaring, nakke- skulder- rygg og multikomplekse plager.  Er derfor delaktig på mange  felter med fornying samtidig som en vil bevare  det bra instituttet har  bygget opp over  50  år via å tenke nytt mens en bevarer gode tradisjoner.

Inspirere både de yngre og  eldre til fysisk aktivitet, balanse og  mestring .

Inspirere til forskning og veiledning.

Følge med på arbeidene på bla :

Barneklinikker

Lunge rehabilitering og lunge forsknings sentre

EUNAAPA  fysisk aktivitet hos eldre aksjons nettverk

Smerteklinikker

Ryggnettverk