Tuesday, 28 January 2020
Psykolog og gestalt terapeuter

 

 

 Bernt Halvorsen har en innføring i gestaltterapi men er ingen gestalterapeut.

så for  behandling eller mer  info gå til http://www.gestalt.no/ eller feks http://www.gestaltsenteret.no/terapeut-schmidt.html 

 

 

Permisjon Psykologspesialist- spesialist i voksen klinisk psykologi

-  Har du fysiske plager som du ikke finner fysiske årsaker til?

Kan det være andre årsaker til at kroppen sier fra?  

Jeg har lang erfaring med:Individuell terapi Parterapi Familieterapi  

Jeg jobber med:Kroppsliggjorte symptom på psykiske problemer                       Avspenningsmetoder Utbrenthet Angst og traumer                                                        Sorgbearbeidelse Overgrepsproblematikk Skyld og skamproblematikk                                  Aggresjon og voldsproblematikk                                                            Avhengighetsproblematikk       rusavhengighet       spilleavhengighet                                                  Hos meg er det kort ventetid

Ta kontakt på telefon   Har ingen refusjonsordning

 

 

 

 

Margot Karlstad Gestaltterapeut  90195386 permisjon

Anne Johansen GestaltCoach og Gestaltterapeut 97 19 24 57 ( jobber på et nytt sted)

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med "et meningsfylt hele" eller et komplett mønster. I gestaltterapien har vi en grunnleggende overbevisning om at vi som mennesker kan leve et langt mer fullverdig og rikere liv enn det de fleste av oss gjør i dag.

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick) Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA.

Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

Grunnleggende ideer

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Terapeutens rolle

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

Hvem egner gestaltterapi seg for?

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning, organisasjonsarbeide og i konsulentarbeid. Klienter, studenter og kursdeltakere får selv erfare hvordan de er i møte med andre.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Gestalt filosofi

Øyeblikkets potensial

Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden. De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til å overleve. I dag virker de ofte ufruktbare når vi tar dem i bruk automatisk. Gjennom å tilegne oss nye erfaringer kan vi korrigere mønstrene til produktiv atferd.

Gestaltlov

En gestaltlov kan uttrykkes slik:

En helhet kan inneholde mer eller være annerledes enn summen av delene. En meningsfylt helhet bestemmes av hvordan vi opplever delene satt sammen og opplevelsen av egenskapene til delene

Den mening en ny helhet gir til individet er alltid personlig og basert på opplevelsen her og nå. Dette kan i sin tur gi nytt perspektiv på delene. En ny helhet og et nytt perspektiv på et problem kan lindre problemet. Med den nye gestalten er problemet omdannet og oppfattes ikke lenger som et problem. For eksempel: En mor blåser på såret til sitt kjære barn. Barnet føler en lindring i smerten ved at moren blåser på, og dette har endret barnets holdning til såret. Fra et analytisk ståsted er såret fremdeles det samme.

Rollen til terapeuten

I gestalttilnærming bygger vi på forholdet mellom terapeut og klient. Terapeuten er til stede for klienten i et psykologisk felt og drar nytte av de muligheter som finnes i dette feltet.

En annen rolle terapeuten har, er å tilrettelegge rammen slik at klienten kan gjøre nye "her og nå" erfaringer. Et eksempel på dette er projeksjonsstolen. Dette er en kjent teknikk fra gestaltterapien. Ved hjelp av stolen kan vi spille ut våre reaksjoner på familie, i forhold, på kolleger, venner osv. Vi kan for eksempel ha en dialog med vår egen hodepine eller kontakte et ønske vi aldri har satt ut i livet. Resultatet av disse forsøkene er ofte overraskende og kan gi ny mening. Resultatet er ikke alltid like forståelig, men kan være del av en pågående prosess og kanskje ikke gi full mening før det har gått noe tid.

Viktigheten av kroppen og helheten

Gestaltterapien fokusere også på kroppsuttrykket. Med et fokus på kroppen sammen med psyken har gestalttilnærmingen et holistisk perspektiv.

Nå som det på mange områder i samfunnslivet ofte ikke hjelper å analysere deler av det hele som en objektiv sannhet, byr gestalttilnærmingen på fantastiske muligheter. Teori om håndtering av komplekse strukturer, hvordan vi kan gripe inn ved å bli en del av strukturen, som et subjekt, gir et unikt utgangspunkt.

Gestalttilnærmingen kan brukes innen:

 -individualterapi og selvutvikling

- parterapi

- organisasjonsutvikling

- konflikthåndtering

- undervisning og forskning

- grupper som er fastlåst eller ser etter metode for videre vekst

- kunst

Link til utdannelsinstitusjonen/skolen:

http://www.gestalt.no/

 

Mvh
Margoth T.Kalstad