Home arrow Fysioterapi  
Monday, 24 July 2017

 

  

Fysioterapeuter og samtidig manuellterapeuter  med refusjonsavtale og primærkontakt  funksjoner på Oppsal senter  samfunnshus og  Oppsal Arena:( primært på Oppsal Arena)

Send  primært SMS til 91523170  , eventuelt også en mail til This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

  

Se under behandlerere for flere navn

 

Spesialist på muskler, ledd og nerver. Spesialistene i manuellterapi er primærkontakt for muskel skjelettplager med henvisningsrett til spesialist, røntgen. MR. og Fysioterapi .

Akutt vakt betyr at alle har en dag de setter opp en akutt  time.

 

Psykomotorisk Fysioterapi med refusjon og venteliste

 Kari Eikeland har refusjonsrett men har permisjon uten vikar men instituttet har  som oftest enten en psykomotoriker                                                                                          eller en psykomotorik student som kan ta være til hjelp

Jocelyn Atubo Flytter sin praksis  til Nordstrand- Lambertseter og  så Kringsjå  høsten 2017

 

 

 

Fysioterapi

Sykdomsbehandling med ikke-invasive og ikke-medikamentelle fysikalsk medisinske metoder, og utøvet av en fysioterapeut. Det er en rekke metoder som veldig kort oppsummert er informasjon, varme,elektroterapi, massasje, øvelser , psykomotoriske teknikker og manuellmedisinske teknikker . I tillegg inngår rehabiliteringsarbeid, helseplanlegging, forebyggende helsearbeid og gruppeterapi . Fysioterapi er også en egen vitenskap, knyttet til det medisinske fagfelt. Sentralt i faget er bevegelse og tiltak rettet mot bevegelsesapparatet med sin hjertelunge og nevromuskelskjelett funksjon

Manuellterapi (Norsk Manuellterapeutforening ).Manuellterapi er utredning, undersøkelse, diagnostikk og behandling av plager og skader i muskel- og skjelettsystemet. Behandling skjer ved hovedsakelig ikke-invasive, manuelle metoder for å lindre smerte, gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. Mobilisering, manipulasjon og bløtdelsbehandling er vanlige metoder.  Bløtdelsbehandling kan inkluderer som i annen fysioterapi også massering, IMS ( intramuskulær stimulering) og annen triggerpunktbehandling . Manuellterapi er en spesialisering innen Fysioterapi.


SET , MTT og strikk

SET er slynge trening MTT er medisinsk treningsterapi  som ble utviklet av manuellterapeuter i Norge. Via vekter som hjelper en å løfte armene til tyngre vekter kan en treffe de fleste streningsnivåer . Systemet er fleksibelt så mange øvelser er mulige. Strikk trening via motstand fra flere kanter. Motstanden er to sider i en trekant.
Instituttet har videreutviklet både MTT og strikktreningen uti fra kunnskap fra mange felt bla. Osteopati og dens fokus på muskelkjeder.

Arbeidsplassvurdering , funksjonsvurdering og bedriftsfysioterapi

Vi kan tilby arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering betalt av NAV.

Elektroterapi

Herunder inngår behandling med elektriske apparater.Optimal strømbehandling kan redusere behovet for smertestillende medikamenter med 35% etter operasjoner. konkluderer : Fysioterapeut Jan Magnus Bjordal 2003 i sin avhandling ved UIB "Validation of electrophysical agents in pain management by identification of their dose-response patterns". Ultralydbehandling er en behandlingsform der man bruker ultralyd med høyere energi enn man bruker for billeddiagnostikk. Energien i form av bølger omdannes til varmeenergi i vevet som behandles. Det antas at blodsirkulasjonen bedres lokalt og at betennelses relaterte substanser kan transporteres bort og tilheling kan stimuleres. TNS eller TENS - Transkutan elektrisk nervestimulering: metode for depolarisering av nerver. Brukes for smertelindring, og antas å ha en del av de samme effekter som akupunktur i så måte.PENS - Perikutan elektrisk nervestimuleringElektroakupunktur; er å sette elektroterapi på akupunktur , smertepunkter eller punkter i området med samme nervesegmentsinnervering som plage og plage årsak.Interferens terapi: Terapi med kryssede elektriske strømmer som går gjennom vevet. Har vært benyttet for å fremme sårtilheling og tilknyttning til leddsmerter.Laser terapi : Bjordal sier: "Effekten av optimal laserbehandling er likeverdig med steroidinjeksjoner og medikamenter"Sjokkbølge terapi er også en  fysioterapi benyttet metode , men det  må videre sendes til annet institutt for eksempel. www.fysiomoves.no

Vi må også henvise vider også de som trenger kortbølgebehandling

Nevrologisk  fysioterapi

  Behandling ved nevrologisk dysfunksjon er basert på primært trening for å overkomme motorisk tilkortkomming og forstyrrete motoriske mønstre. Det finnes mange teoretisk rammeverk for slik behandling men det en enes om er at ” bevegelses vitenskap” rammeverket er essensielt i behandlingen. Tradisjonelt har en brukt mye Bobath teknikker ved halvsidig hjerneslag. Bobath teknikker er viktige for å støtte og stimulere affisert del nok til at den brukes. Nyere metoder er å hindre funksjon i ikke affisert side for å tvinge frem bruk av affisert side. Nevrologisk fysioterapi , inkluderer også vestibular behandling og rehabilitering. Det vil si teknikker for å bedre balanse grunnet vestibular dysfunksjon.Tradisjonelt inkluderer nevroogisk fysioterapi behandling av motoriske svekkelser , motoriskutfall , spasmer , rigiditet eller andre nevrologiske grunner til forandret motorisk kontroll og balanse dysfunksjon .Se Geriatric and Neurology Research Unit for forskning på balanse og på Taiji ved nevrologiske dysfunksjoner http://www.shrs.uq.edu.au/physio/research/geriatric_and_neurology.htmlSe og under Taiji 


Lungefysioterapi

 Lungefysioterapi er en behandlingsform som først og fremst har som mål å hjelpe pasienten som trenger å bedre sin puste evne. Fokuset er på å bedre puste via å bedre lungeekspansjonsevne og å øke pustemuskel styrke og utholdenhet. Som del av dette har en egne spesifike teknikker for å løsne og få opp slim som "sitter" fast i lunger og bronkier, og som ikke løsner ved spontan hoste. Denne sekretstagnasjonen er som oftest en tilleggs- eller senvirking av pneumoni (lungebetennelse), bronkiektasi, KOLS (Kronisk Obstruktiv Lunge Sykdom), astma og andre lignende lungelidelser. Lungefysioterapi med fokus på å løsne sekretstagnasjon er hyppigst brukt i primær- og sekundærhelsetjenesten, men også privatpraktiserende fysioterapeuter anvender behandlingsformen. Astma informasjon "skole" er også vanlig. Lungefysioterapi spesifike  teknikker er postural drenering, banking, risting, hosteteknikker , dyppust  og pust mot  motstand teknikker. Trening og manuellterapi teknikker er  vesentlige deler i en adekvat lungebehandling i henhold til retningslinjer for behandling . Adekvat medisinering i relasjon til trening og behandling kan være viktig. Informasjon om gode pusteteknikker , pustestillinger og adekvat trening er meget viktig

LUNGE rehabiliteringsverktøy: www.pulmonaryrehab.com.au/index.asp?page=5

Senior-Fysioterapi

Geriatrisk og senior fysioterapi er fokusert på å optimalisere funksjon og uavhengighet. Grunnet mange og sammensatte plager i tillegg til minsket funksjon pga av alder krever det en sammensatt fysioterapi kunnskap der en bruker både nevrologi, manuellterapi, lungefysioterapi og et bredt sett av kommunikasjons kunnskap og ferdigheter.

Barne- Fysioterapi og mødre med bekkenplager.Barne - Fysioterapi er fysioterapi behandling , undersøkelse og fysioterapiforebyggende tiltak for gruppen 0-18. Barn 0-12 har fribehandling hos fysioterapeut med refusjonsavtale. Mødre med bekkenplager og gangvansker-smerter i under eller  rett etter  graviditet har og fribehandlingsmulighet i en 6 mnd periode.For mer om fysioterapeuters ekspertise område se: http://www.bcphysio.org/app/public/guide.htmlog se flere definisjoner  på http://www.answers.com/topic/physical-therapy?cat=health Manuellterapi http://www.eugenept.com/manual.html