Home arrow Osteopati  
Tuesday, 28 January 2020

Osteopati har et medisinsk fundament som ivaretar vitenskapen omkring muskel-skjelettsystemet og dets sammenhenger til andre kroppssystemer. Det tilhørende bindevevsnettverket (fascier), sirkulasjons- og nervestrukturene (arterier, vener, lymfeårer og nerver) spiller en sentral rolle. Osteopati er integrert medisinOsteopaten jobber med det fascielle systemet med tanke på å bedre dets funksjon som beskytter, glideflate og transportvei for årer og nerver. Systemet har kontraktile evner og overfører spenninger som igjen kan gi kjedereaksjoner. Enhver stivhet gir nedsatt sirkulasjon og påvirker dermed ernæring og innervering i det aktuelle området. Svært ofte er hovedproblemet lokalisert til det mest stramme stedet og sjeldnere der smerten sitter.Osteopaten undersøker kroppen i sammenheng og behandler plager med hendene. Behandlingen påvirker årsakene og kan derved redusere problemer og smerter.Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, sykdomslære og kroppens biomekanikk.

Trolig den første Norske Osteopat med sin eksamen fra 1905 var Siri Aaneland . Siri Aaneland og hennes slektning Knut Aaneland startet de første Osteopatiske klinikker i Norge i 1930 på Sørlandet.

Oppsal Arena har vært vert for opptak fra den  første internasjonale kongress på fascier www.fascie2007.com

 

Osteopati siden 1991 på Oppsal.

 
 Fredrik Aarvik Osteopat

 

 

Tlf:   

 98810749

 

 

E-mail:

  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it     

ca 400 kr pr gang, noe mer første gangen
  E-mail:  
  E-mail:  

Bernt Halvorsen Osteopat DO Msc ,  Akupunktør og Spesialist  Manuellterapi, idrett og almenn-fysioterapi

 

 91523170E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  
Bruno Pallud  Osteopati, Japansk og tradisjonell Akupunktur , Homeopati, fysioterapi, manuellterapi. Mange års erfaring fra smerteklinikker og idrettsskadebehandling.Brukes som vår konsulent på disse feltene. ( Permisjon )

6

Bruk SMS

E-mail : ca 400 kr pr x

 

Osteopatisk manuellmedisin er grunntradisjonen innen manuellmedisin med mobilisering og manipulering. Osteopatene er kjent for sine unike myke og skånsomme release teknikker på bindevev. De er unike med sin undersøkelsesteknikk med fokus på å se sammenhenger mellom funn og optimalisere kroppen evne til bedring. I og med at fokuset er rettet også mot fascier og myofascier( muskel og tilhørende bindevev) som representerer i kroppen et kontiniuum og ikke bare ledd, vil de kunne gi et komplimenterende syn på helse til fordel for både pasienter og andre helseprofesjoner.Senteret har en unik idrettsosteopatisk kompetanse. I tillegg til muskelskjelettplager, svimmelhet og smerter behandles problemer fra luftveier , urinveier, fordøyelse og sirkulasjonssystem.Vi ønsker å kunne tilby Integrert medisin og Rehabilitering med utgangspunkt Osteopatisk Manuellmedisinsk filosofi tradisjon erfaring og forskning. Hva gjør en osteopat? Osteopaten undersøker etter muligheter for bedring som en finner ved å se kroppens styrke i relasjon til kroppens valg av kompenseringer og bevegelsesmønstre. Årsaken til disse valg vil kunne gi viktig tilleggsinformasjon. Behandlingen vil ofte medføre å myke opp mykdeler utifra funnene. Kroppen mykes opp så en får bedret de fjærende egenskapende til kroppen slik at den jobber mer økonomisk slik at en kan gjøre mer med mindre bruk av energi. Samtidig som en lettere bruker hel kroppen slik at alle deler styrkes ved sin fysiske aktivitet. • Osteopatene har unike stressmestringsteknikker å lære bort. For pasientene kan få lært noen av Osteopatenes spenningsoppmykende teknikker til egen bruk.

 

Osteopatiens historie http://www.osteopati.org/historikk/    

Av: Christian Fossum DO

Osteopatien ble grunnlagt av den amerikanske legen Andrew Taylor Still (1828 – 1917) mot slutten av 18-hundretallet. Frem til da hadde medisinen i Amerika beholdt mye av sitt middelalderske preg; utdannelsen var dårlig organisert, og det hersket liten kontroll over hva og hvilke metoder som pasienter ble utsatt for. Det var under disse forholdene at A. T. Still valgte å gå egne veier i utviklingen av et nytt behandlingskonsept: han tok utgangspunkt i kroppens detaljerte anatomi, biomekanikk og forholdene mellom sirkulasjon og drenering, og resonnerte seg frem til at avvik i disse anatomiske og fysiologiske elementenes normale funksjon førte til en redusert helsetilstand. I 1892 åpnet A. T. Still ”American School of Osteopathy” i Kirksville, Missouri (i dag Kirksville College of Osteopathic Medicine) som den første utdannelsesinstitusjonen for osteopati. Her ble i stor grad manuelle undersøkelses- og behandlingsteknikker undervist, og denne institusjonen er anerkjent som den første systematiserte og organiserte undervisningen av slike behandlingsprinsipper.  Osteopati ble for første gang introdusert i Europa i 1898 av John Martin Littlejohn (1865 – 1947), professor i fysiologi ved American School of Osteopathy i Kirksville. Han holdt en rekke forelesninger om behandlingsformen og profesjonen i London, og i de påfølgende år også i Frankrike og Tyskland. Littlejohn var en av de tidlig profilerte forfatterne innenfor profesjonen, og beskrev tidlig osteopatien i hva en kan gjenkjenne som holistiske eller helhetlige begreper da han kalte den ”vitenskapen om tilpasning”: den menneskelige organismen lever i et miljø som blant annet har fysiske, psykiske, sosiale og ernæringsmessige aspekter, og velvære er den tilstanden en er i når en lever i balanse med disse aspektene. Han betraktet redusert helse som en ubalanse i dette, og osteopatens oppgave var derfor å hjelpe pasienten tilbake til optimal funksjon. Utover klassiske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og manuelle ferdigheter, innebar dette også visse kunnskaper fra psykologien og ernæringslære.  Littlejohn vendte tilbake til Europa for godt i 1913 og åpnet i 1917 British School of Osteopathy i London, England.  Osteopatien har utviklet seg noe forskjellig i Amerika og England. I Amerika har osteopatisk medisin vært godkjent og praktisert som en komplett medisinutdannelse i alle 50 statene siden 1973. I tillegg til et fullverdig medisinstudium undervises studentene utover dette i osteopatiske prinsipper og praksis. Det er i dag kun mellom 5 og 10 % av alle osteopatene i Amerika som spesialiserer seg på og praktiserer manuell medisin i sin helhet. I England forble osteopatien en profesjon begrenset til manuell undersøkelse og behandling, dog i primærhelsetjenesten. Siden 1993 har profesjonen vært lovregulert, og samme år anerkjente den engelske legeforeningen osteopati som en ”diskret, klinisk disiplin”. I dag foregår utdannelsen ved skoler som er tilknyttet universiteter og er 4 til 5 år fulltid. Osteopater i England har i dag rett til å henvise pasienter samt skrive sykemelding. En lignende situasjon har en i Australia og New Zealand. I disse landene betraktes ikke osteopati som alternativ medisin men som en komplementær behandlingsform til andre behandlinger og medisinske intervensjoner. 

 

 Biodynamisk Osteopati

Biodynamics of Osteopathy

Osteopathy has shamefully hidden its Greatest Mystery and resources. I believe that to acknowledge a higher wisdom at work and to sense rather than palpate is at the Soul of Osteopathy.

As a therapeutic tool Primary Respiration is uniquely complete in its Wholeness.'

 James Jealous D.O.
Founder of the Biodynamics of Osteopathy programs

 http://www.biodo.com/missionstatement.html

Kan annbefale  følgende bøker:

 

Fascia: The Tensional Network of the Human Body The Science and Clinical Applications in Manual and Movement Therapy av Robert, Ph. D. Schleip(Redaktør) ; Thomas W. Findley(Redaktør) ; Leon Chaitow. 2012

Fascia: The Tensional Network of the Human Body" will be ideal for all professionals who have an interest in fascia and human movement - An important collaboration between clinicians of the manual therapies and scientists in several disciplines that grew out of the three recent International Fascia Research Congresses (Boston, Amsterdam, and Vancouver). 2007, 2009 and 2012

 

Manual Therapy for the Peripheral Nerves av  Jean-Pierre Barral Alain Croibier 2007

 The new diagnosis and therapy concept for the peripheral nerves by Jean-Pierre Barral and Alain Croibier is introduced for the first time in the book "Manual Therapy for the Peripheral Nerves". Disorders of the plexus and nerves which cause dysfunctions are described in a practical and detailed way from anatomic, physiological and pathological points of view. Examination and treatment techniques are described step by step and clarified with a multitude of photographs and illustrations. This book offers all osteopaths and other manual therapists the perfect guide to putting this new therapy concept into practice.

 Manual Therapy for the Cranial Nerves av  Jean-Pierre Barral  Alain Croibier 2008

 Classically, manipulations of the cranium address the sutures, the membranes and the circulation of cerebral spinal fluid. The proper functioning of these elements requires not only the mechanical harmony of the craniosacral system, but relies also on the exchange of information organized around proprioceptors, baroreceptors and chemoreceptors. These receptors are extremely sensitive. It is the nervous system -cranial nerves and the autonomic nervous system - which transports this intelligence. Neural dysfunctions have, therefore the ability to disturb the fundamental components of the primary respiratory mechanism. Entirely new, original and abundantly illustrated, this book is an essential guide with which to visualize and become familiar with the cranial nerves. It will teach the practitioner manipulations of this delicate neural system as well as new techniques which permit one to have an effect on the most precious part of the cranium: the brain.

 Visceral Vascular Manipulations av  Jean-Pierre Barral  Alain Croibier 2011

 This work demonstrates a novel approach to visceral osteopathy. Basing their ideas on anatomy and physiology, Jean-Pierre Barral and Alain Croibier propose manipulation of the arteries to treat the intestines and other internal organs by increasing their blood flow. The arteries, elastic and muscular in structure, and the innumerable nerve filaments which surround them, react ideally to manual treatment. To be effective, however, these manipulations must be specific and precise. Thanks to the authors' long experience as therapists, their mastery of osteopathic techniques and the aid of ultrasound technology, they have devised innovative techniques to improve the visceral vascular circulation. In this book, the authors show the various sites of the principle pulses of the body and summarise the physiology of the circulation of the blood. The main organs and their physiology are addressed and include the heart, pancreas, small intestine, colon and other abdominal structures as well as the regions of the neck, skull and pelvic cavity. Rich in detailed, high quality illustrations, this book serves as both an anatomical reference and a guide to carrying out visceral vascular manipulations in the most effective way possible. The work is aimed at experienced osteopaths as well as those in training, and at other manual therapists who wish to widen their scope.

 

From Manual Evaluation to General DiagnosisAssessing Patient Information Before Hands-on Treatment av Alain Croibier 2012