Home arrow Homeopati  
Tuesday, 28 January 2020

Homøopati (gr. homeo + pati, lignende + sykdom; «lignende helbreder lignende») er en alternativ medisinsk behandlingsmetode utviklet av den tyske lege og farmasøyt Samuel Friedrich Christian Hahnemann (17551843).

Homøopatisk behandling bygger på prinsippet om at lignende behandler lignende. Behandlingen baserer seg på å gi den syke ekstremt uttynnede preparater som i ikke uttynnede doser ville gi samme symptomer hos en frisk. Tilhengerne av homøopati mener at styrken økes dess mer preparatet uttynnes og ofte tynnes preparatet ut i så stor grad at det opprinnelige virkemiddelet ikke lenger er til stede.

I følge moderne medisin mangler homøopati påviselig medisinsk virkning , selv om studier kan vise til virkning. Det betyr at en medisinsk vet for lite om effektene, noe som kan ha noe med at det er for lite forskning på området.

I følge homeopatien kan man behandle både kroniske og akutte, psykiske og fysiske sykdommer. Det skal kunne brukes til forebyggende arbeide ved å styrke immunapparatet, og skal ved riktig bruk være uten bivirkninger.

Homeopat Bruno Pallud kontaktes helst via sms på mobl tlf ( PERMISJON SÅ KONTAKT  ØSTENSJØ HOMEOPATI)