Home arrow Yoga  
Tuesday, 28 January 2020

 

Yoga er en samling mentale og kroppslige teknikker med opprinnelse i India. Ordet yoga kommer fra sanskrit og betyr union eller forening i sin mest vanlige fortolkning. Ulike former for yoga har vokst fram gjennom tusener av år som del av den den religiøse praksis i Sørasia. Moderne yoga finnes i mange former og retninger, selv om fellestrekkene er mange. I våre dager presenteres yoga i vesten som en ikke-religiøs disiplin.

 På Oppsal Arena utføres Yoga terapi kurs i regi av revmatiker forening se tilbud

En av utviklerne av Europeisk Yoga terapi jobber ved instituttet