Home arrow Pilates  
Tuesday, 28 January 2020

Pilates er både en god kord  trening samtidig som det er  god stabilitestrening også for muskler utenfor muskel korden. ( Kord er et begrep  for  kjerne  muskler noen andre viktig stabiliserende muskler)
 

I Norge har det vært veldig få fysioterapeuter som er innstruktører i Pilates. Her på Oppsal Arena Helse og på Oppsal senteret har vi nå i flere år hatt manuell terapeuter som har jobbet som fysioterapi-Manuellterapi-Pilates innstruktører. Vi har sett at Pilates trening gir noe som Ikke MTT ( medisinsk treningsterapi ) gir. For de med slitt eller stive hofter er den unik da styrken som økes i dype muskler og store muskler gir en økt avlastning og en økt sirkulasjon så plagen kan bli mindre. Kurset som nå lages vil være rettet både mot de med bekken plager etter graviditet , men også for de med hofteplager. Det er og  bra som forebyggende trening, så det er for alle som ønsker å få mer forståelse for eget ve og vel.


 
En bør begynne med noe trening av prinsipper på matte , så  fort på benk og så noe mer på matte før en er klar for  gruppe treningene.

For tiden har vi ikke  gruppe trening med ren pilates trening. Så se på www.aktivioslo.no

Kan ved forespørsel lage en  gruppe:


Fysioterapitaks kan brukes der det er indikasjoner for det ca 200  kr  pr x.

Instituttet er meg bekjent det første Manuell og fysioterapi instituttet i Oslo som tok i bruk Pilates reformer trening som en viktig del av stabiliseringstrening . For tiden er det Manuellterapeuter her med kursing og erfaring med reformer benken.  Reformer  benken står på OPPSAL ARENA.