Home arrow Manuellterapi  
Tuesday, 28 January 2020

Over 60 år med manuellterapi på Oppsal

Henvisningsrett til røntgen og spesialist.
Manuellterapi (Norsk Manuellterapeutforening )Manuellterapi er utredning, undersøkelse, diagnostikk og behandling av plager og skader i muskel- og skjelettsystemet. Behandling skjer ved ikke-invasive, manuelle metoder for å lindre smerte, gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.

 

Manuellterapeut.no  på Oppsal send sms til   91523170.

Spesialist på muskler, ledd og nerver.Henvisningsrett til spesialist, røntgen. MR. og Fysioterapi . Fysioterapeuter og samtidig manuellterapeuter  med refusjonsavtale


 

Manuellterapeuter


Utøverne av manuellterapi kalles manuellterapeuter. Manuellterapeuter har enten

a) eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning, eller

b) har godkjenning for bruk av manuellterapitakst A8 og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning.

I begge tilfeller har manuellterapeuten i tillegg særskilt opplæring i trygdefaglige emner.


Utdanning


Manuellterapiutdanningen er et to års masterstudium på heltid ved Universitetet i Bergen.

Det tar til sammen sju år å bli manuellterapeut. Opptakskrav til utdanningen (2006):

- 4 år utdanning i fysioterapi (3 år på høgskole+1 år turnustjeneste eller 4 år påhøyskole).

- 1 års praksis

- Forskningsmetode (tilsvarende 9 studiepoeng).


Yrkesutøvelse


Manuellterapeuter kan differensialdiagnostisere, det vil si at de kan skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). Fra 1. januar 2006 trenger ikke pasienter henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeuten kan henvise til bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og til legespesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Manuellterapeut kan også sykmelde inntil 8 uker.( på sikt trolig 12 uker) Les mer om behandlingsordningen hos manuellterapeut som ble innført 1. januar 2006 her .

Historie


Yrket har vært praktisert i Norge siden ca. 1950. Rikstrygdeverket innførte på slutten av 50-tallet en egen refusjonstakst for manuellterapi.

I dag er det ca. 280 manuellterapeuter i alle landets fylker. Manuellterapeuter var tidligere organisert i Spesialgruppen for medisinsk manipulasjon og Norsk Fysioterapeutforbund. I dag (2006) er trolig de fleste organisert i Norsk Manuellterapeutforening