Home arrow Akupunktur  
Tuesday, 28 January 2020

Akupunktur

Henviser for tiden videre til OK klinikken eller Østensjø homeopati for akupunktur.Ved instituttene utføres både Tradisjonell kinesisk medisin, japansk medisinsk akupunktur, triggerpunktsbehandling, Vestlig akupunktur og akupunktur 2000.

Vi har utviklet er særskilt kunnskap innenfor smertebehandling , grunnet et større kunnskapsarbeide på  feltet muskel og leddplager pluss erfaringer fra smerte og hodepine klinikk. Flere av våre akupunktører er blitt brukt på internasjonale seminarer, kongresser og akupunkturskoler.

Akupunktur er en 5000 år gammel kinesisk behandlingsform. Ordet akupunktur kommer fra de to latinske ordene acus = nål, spiss, og punktur, partisipp av pungere = punktere, stikke. Akupunktur er blitt den internasjonale betegnelsen på denne gamle kinesiske behandlingsmetoden, selv om det er et vestlig ord. Zhen Jiu kalles metoden på kinesisk, det betyr nåling og varming.

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) brukes ofte synonymt med Akupunktur

Akupunktur omfatter: ·           

Tradisjonell nålebehandling ·           

Bruk av laser og elektrisk stimulering ·           

Bruk av moxa - varmebehandling av akupunkturpunkter ·           

Kupping - vakuumbehandling av akupunkturpunkter og hudområder ·           

Veiledning i kosthold og øvrig livsstil·           

Kinesisk massasje·            

Øvelser og treningsteknikker     

Kinesisk medisinsk teori representerer en referanseramme av begreper basert på empirisk observasjon som danner basis for klinisk praksis. TKM benytter grunnleggende teorier som avviker klart fra vestlig medisinsk vitenskap. For eksempel blir helse i TKM definert ved spesifikke karakteristika som ikke bare omfatter fravær av ubehag og smerte og tilfredsstillende regelmessighet i søvn, appetitt, seksualliv osv.  Innen TKM legger man også vekt på vaner, livsstil, kosthold. TKM har visse fellestrekk med andre former for komplementær medisin. Vi vektlegger sammenhengen mellom miljøet og helse, og mener at de fleste sykdommer og helseplager oppstår på grunn av en ubalanse i kroppens «energier». I vestlig medisin defineres ofte sykdom på organnivå av dysfunksjon og baserer seg i økende grad på laboratoriefunn. Innen TKM definerer man sykdom som en forstyrrelse eller ubalanse i samspillet mellom fysiske, fysiologiske og psykologiske særtrekk hos hele personen. TKM beskriver en rekke kliniske mønstre (TKM-syndromer). Disse beskriver vi som en rekke symptomer og observerbare trekk. Vi legger vekt på ansiktsfarge, tungens utseende, farger, form, sprekkdannelser og belegg, og kvaliteter ved pulsen tatt på radialisarterien ved begge håndledd.  I TKM er behandlingen for hver pasient ulik og individuelt tilpasset, basert på deres unike grunntilstand og kliniske bilder. 

Hva skjer hos akupunktøren? I akupunkturbehandlingen brukes nåler som stikkes inn i spesielle akupunkturpunkter som finnes spredt over hele kroppsoverflaten. Det er ca. 400 forskjellige akupunkturpunkter på hver kroppshalvdel. Akupunkturnålene føres inn til riktig dybde og innstikksretning og står inne ca. 20 til 45 min. Til hver behandling brukes det 3-15 nåler som er meget tynne, 0,2-0,3 mm i diameter, det oppstår derfor sjelden smerter når nålene settes. En viktig indikator på at akupunkturnålen er satt riktig, er at det oppstår en egen nålefølelse eller “De Qi” som kineserne kaller det. De fleste kjenner et lite stikk idet nålen settes inn. Andre kjenner ingenting.  I tradisjonell kinesisk medisin (TCM) ser man på sykdom som en ubalanse i kroppens energisystem. ·Det kan være for lite energi et sted og for mye energi et annet sted, eller energien kan være blokkert. ·Sykdomsfremkallende energi fra omgivelsene kan trenge inn i kroppen og forstyrre energisirkulasjonen; kulde og fuktighet kan f.eks. angripe ledd og muskulatur og gi reumatiske smerter. All smerte er uttrykk for en stagnasjon av energi, dvs. for mye energi på feil sted. Nålene settes da i spesielle punkter og stimuleres for å bevege energistagnasjonen og dermed fjerne smerten. ·Kroppen betraktes som en helhet, hvor kropp og sjel er et integrert hele. Kroppen består av 12 organer hvor hvert organ har sitt energikretsløp. Disse energikretsløpene binder de ulike deler av kroppen sammen til en helhet. For at du skal være frisk, må det være harmoni og balanse i dette organ-energi- kretsløpet. Det må være likevekt mellom kulde og varme, hvile og aktivitet, mellom Yin og Yang. Denne terminologien må vi se på som akupunkturens fagspråk, akkurat som vi i vår vestlige medisin har en egen terminologi som vi bruker både for å forklare anatomiske, fysiologiske og patologiske forhold. Det vil ikke si at man må «tro på» Yin og Yang, eller Qi-energien for å praktisere akupunktur. Men dette begrepsapparatet må man lære å bruke hvis man skal dra nytte av all den kliniske erfaring som er samlet i kinesisk akupunktur gjennom hundrevis av år.Alternativet til å lære seg TKM er en forenklet form for akupunktur, hvor man bruker ulike standard punkt-kombinasjoner ved ulike lidelser. En slik “kokebok-akupunktur” er fremdeles dominerende i vest, den er lett å lære og kan også være effektiv. Men man mister den mulighet man har i TKM til å individualisere behandlingen.Vår moderne vestlige medisinske forskning forklarer basale neurofysiologiske virkningsmekanismer ved akupunktur. Ved neuropeptidforskningen som har ledet videre til et helt nytt felt, psykoneuro-immunologien, er medisinen i ferd med å etablere et vitenskapelig grunnlag for det nære samspillet mellom kropp og sjel. I kinesisk medisin har man alltid sett kropp og sjel som en integrert enhet. Medisinsk forskning gir oss foreløpig helt begrensede muligheter til å utnytte akupunkturen klinisk. Her har tradisjonell kinesisk medisin sitt store fortrinn og gir oss et meget presist og godt klinisk verktøy som tar vare på all den erfaring som er samlet gjennom flere hundre år om hvordan akupunktur kan brukes i sykdomsbehandling. Disse to forklaringsmodellene kompletterer hverandre. Det er ikke et enten eller, men et både og. Kanskje det nettopp er i et nært samarbeid mellom moderne vestlig medisinsk forskning og tradisjonell kinesisk medisin at nye spennende oppdagelser kan gjøres.    gamle akupunkturtradisjoner. Akupunkturen ble bragt til Europa av jesuittmunker på 14-15-hundretallet. I 1820-årene ble det undervist i metoden ved flere universitetssykehus i Paris, som da var verdens medisinske sentrum. I 1829 ble en avhandling om akupunktur forsvart for den medisinske doktorgrad i Uppsala. Akupunktur slo ikke helt igjennom i etablert medisin, og frem til 1970 hadde få vestlige leger hørt om metoden. Den store interessen for akupunktur i vest oppstod under “ping pong-diplomatiets” dager i 1970-72 i forbindelse med Nixons besøk i Kina. Siden da har akupunktur bare fått større og større oppmerksomhet i vår vestlige medisin. Det startet med interessen for akupunktur som anestesi-metode og fortsatte med akupunkturens muligheter som klinisk disiplin i smertebehandling.  WHO har avslutte et langt utredningsarbeid om akupunktur. Dette omfatter i tillegg til en internasjonal begrepsstandard for akupunktur, retningslinjer for utdannelse, for sikker akupunkturutøvelse, indikasjoner og kontraindikasjoner for akupunktur og retningslinjer for klinisk akupunkturforskning. Disse WHO-“guidelines” er ment som anbefalinger til de enkelte lands helsemyndigheter og legger stor vekt på at helsepersonell må ha en grundig teoretisk og praktisk utdannelse i akupunktur og setter strenge krav både til hygiene og prosedyrer for sikker akupunkturpraksis   ”. Norsk Forening for Klassisk Akupunktur (NFKA) ble stiftet i 1978 med dr. Georg Bentze som leder og var den eneste fagforeningen for utøvere av akupunkturfaget frem til 1994.   

NAFO I Norsk akupunkturforening1. januar 2005 ble Norsk forening for klassisk akupunktur (NFKA) og Norske akupunktørers hovedorganisasjon (NAHO) slått sammen. Den nye foreningen heter Norsk akupunkturforening. Akupunktørene ved Instituttene har forskjellig fagbakgrunn ved at det er en med opplæring i Japan og Frankrike på et unikt høyt nivå, en med medlemskap i NAFO, en med tilsvarende utdanning og en med legenes akupunkturutdannelse som er en god om en litt kortere utdannelse.

Akupunktur er blitt praktisert ved Oppsal Fysikalske Institutt  i over 30 år

 

WHOs liste over indikasjoner for akupunktur Alle disse tilstander er basert på klinisk forskning som viser positiv effekt av akupunktur, mens kvaliteten på dokumentasjonen varierer. Vi gjør oppmerksom på at pasienter som oppsøker akupunktør bør sørge for være undersøkt av lege eller annen primærkontakt( manuellterapeut på muskelskjelett området) for den aktuelle lidelsen på forhånd.  I enkelte tilfeller vil konvensjonell behandling være det viktigste mens akupunkturbehandlingen blir en tilleggsbehandling.  Smertetilstander Akupunktur brukes mye for kroniske smertetilstander. Spenningshodepine, migrene, kroniske smerter i muskel-skjelett-systemet (f eks smerter i nakke, skulder, albu, håndledd, fingre, ryggrad, lumbago, hofte, knær, ankler, føtter og tær kombinert med innskrenket bevegelighet), rheumatoid artritt (i stadium I og II), kjeveleddsproblemer, akutte smerter, postoperative smerter, skader og forstuvning).  Neurologiske tilstander Hodepine, migrene, neuralgier (f eks trigeminusnevralgi), hemiplegi etter hjerneslag, Bells paralyse (perifer fascialisparese)  Luftveier Allergisk rhinitt, kronisk sinusitt, akutte symptomer på betente mandler og halsbetennelse, men her anbefales også antibiotika, bronkial astma uten komplikasjoner.  Menières syndrom, smerter i øret.  Annet Herpes zoster (helvetesild).