Home arrow Terapeutene  
Tuesday, 28 January 2020


 Fysioterapi Oppsal  sms 91523170 til administrativ leder Bernt  Halvorsen

 

 

 

 

 

Fysioterapeut uten refusjonsavtale  Henrik Witoszek på Oppsal Arena  45268902

 

Fysioterapeut- manuellterapeuter  med refusjonsavtale,

 

 Bernt Halvorsen                            91523170 Vakt  på tirsdager på Oppsal Arena, Send SMS 

Jocelyn Atyeno Atubo                  46892583  permisjon Manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi

 

                                                        

 


 Jose Haghighi                               23813585 Avlaster klinikken  på fredager fra Alna manuellterapi

Ale Poorkand                                  41626035 Avlaster klinikken via institutt ved Sæter krysset på Nordstrand

Trine Torvund                                 45888029 Avlaster klinikken via senter på Grunerløkka

Per Kristian Giskegjerde                 92893522 avlaster  via klinikk på Holmlia ( )

 

 

Spesialist på muskler, ledd og nerver. Spesialistene i manuellterapi er primærkontakt for muskel skjelettplager med henvisningsrett til spesialist, røntgen. MR. og Fysioterapi .

 

 

Akutt vakt betyr at alle har en dag de setter opp en akutt  time.

 

 


 

Helsekonsulenter uten refusjonsavtale:

Fysioterapeut Henrik Witoszek på Oppsal Arena  45268902

Spesialitet: Mobilisering , tøyning ,massage og refleksterapi.
Han har praksis erfaring siden 1979 med mange år innen barne fysioterapi, funksjonshemmede barn, sykehus, ortopedi, nevrologi ,rehabilitering og Spa.
Han er utdannet innen europeiske helse spørsmål og ledelse. Han har lang ledererfaring og undervisningserfaring . Han har en Manuellterapiutdanning og har en Magister grad innen rehabilitering og fysioterapi.  Snakker og skriver Norsk, Engelsk, Polsk. Russisk etc

Send SMS på Tlf  45268902 eller ring på kvelden.   

 

Andre anbefalte steder: Manuellterapeuter i nærområdet: Manuellterapeut Lars Skogvold & Vegard Ølstørn på Abildsø, Mohammad Waarie  på Ryen . Spesialist nevrologiske  sykdommer, Morten Hagenes  Oppsal senter

Osteopati og fysioterapi helprivat: Ok klinikken  www.okklinikken.no  og best helse Nordstrand

 


Psykomotorisk Fysioterapi med refusjon

 Kari Eikeland har refusjonsrett til Psykomotorisk takst som fysioterapeut  Hun har permisjon

 

 

Osteopater

 Andreas Haugen 

Fredrik Aarvik   

Bruno Pallud

Bernt Halvorsen

Akupunktører

Bruno Pallud      (( tlf 91848786)) Permisjon Over 25 års erfaring.  Ekspertise i Norden på                                        smertebehandling og  Japansk akupunktur. Han er også utdannet homeopat.

Bernt Halvorsen tlf 91523170 Over  20 års erfaring som akupunktør ( Henviser for tiden videre til Østensjø Homeopati)

 Ale Poorkand      tlf 41626035    Flyttet til Sæterkrysset

 

Laila Danielsen Psykologspesialist- spesialist i voksen klinisk psykologi

 Jeg har lang erfaring med Individuell terapi, parterapi og familieterapi

Jeg jobber med kroppsliggjorte symptomer på psykiske problemer, avspenningsmetoder, utbrenhet, angst og traumer. Sorgbearbeidelse, overgrepsproblematikk, skyld og skamproblematikk, aggresjon og voldsproblematikk, avhengighetsproblematikk rusavhengighet spilleavhengighet

Kort ventetid : telefon 41565247

 


Gestalt terapeutene har permisjon 

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med "et meningsfylt hele" eller et komplett mønster. I gestaltterapien har vi en grunnleggende overbevisning om at vi som mennesker kan leve et langt mer fullverdig og rikere liv enn det de fleste av oss gjør i dag.

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick) Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA.

Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

Grunnleggende ideer

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Terapeutens rolle

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

Hvem egner gestaltterapi seg for?

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning, organisasjonsarbeide og i konsulentarbeid. Klienter, studenter og kursdeltakere får selv erfare hvordan de er i møte med andre.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Gestalt filosofi

Øyeblikkets potensial

Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden. De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til å overleve. I dag virker de ofte ufruktbare når vi tar dem i bruk automatisk. Gjennom å tilegne oss nye erfaringer kan vi korrigere mønstrene til produktiv atferd.

Gestaltlov

En gestaltlov kan uttrykkes slik:

En helhet kan inneholde mer eller være annerledes enn summen av delene. En meningsfylt helhet bestemmes av hvordan vi opplever delene satt sammen og opplevelsen av egenskapene til delene

Den mening en ny helhet gir til individet er alltid personlig og basert på opplevelsen her og nå. Dette kan i sin tur gi nytt perspektiv på delene. En ny helhet og et nytt perspektiv på et problem kan lindre problemet. Med den nye gestalten er problemet omdannet og oppfattes ikke lenger som et problem. For eksempel: En mor blåser på såret til sitt kjære barn. Barnet føler en lindring i smerten ved at moren blåser på, og dette har endret barnets holdning til såret. Fra et analytisk ståsted er såret fremdeles det samme.

Rollen til terapeuten

I gestalttilnærming bygger vi på forholdet mellom terapeut og klient. Terapeuten er til stede for klienten i et psykologisk felt og drar nytte av de muligheter som finnes i dette feltet.

En annen rolle terapeuten har, er å tilrettelegge rammen slik at klienten kan gjøre nye "her og nå" erfaringer. Et eksempel på dette er projeksjonsstolen. Dette er en kjent teknikk fra gestaltterapien. Ved hjelp av stolen kan vi spille ut våre reaksjoner på familie, i forhold, på kolleger, venner osv. Vi kan for eksempel ha en dialog med vår egen hodepine eller kontakte et ønske vi aldri har satt ut i livet. Resultatet av disse forsøkene er ofte overraskende og kan gi ny mening. Resultatet er ikke alltid like forståelig, men kan være del av en pågående prosess og kanskje ikke gi full mening før det har gått noe tid.

Viktigheten av kroppen og helheten

Gestaltterapien fokusere også på kroppsuttrykket. Med et fokus på kroppen sammen med psyken har gestalttilnærmingen et holistisk perspektiv.

Nå som det på mange områder i samfunnslivet ofte ikke hjelper å analysere deler av det hele som en objektiv sannhet, byr gestalttilnærmingen på fantastiske muligheter. Teori om håndtering av komplekse strukturer, hvordan vi kan gripe inn ved å bli en del av strukturen, som et subjekt, gir et unikt utgangspunkt.

Gestalttilnærmingen kan brukes innen:

 -individualterapi og selvutvikling

- parterapi

- organisasjonsutvikling

- konflikthåndtering

- undervisning og forskning

- grupper som er fastlåst eller ser etter metode for videre vekst

- kunst

Link til utdannelsinstitusjonen/skolen:

http://www.gestalt.no/

 

Mvh
Margoth T.Kalstad

 

 

 Noen fysioterapi kollegaer i bydelen

Lars Østbø,Sverre Barø (Fysioterapi og massasje) Mobiltlf 93022456,Gry Brusletto Mobiltlf  93411008

Monica Nordløkken                      97967583          Iwan Vos   er  i Sandvika 45207061